Päivittäisjohtamisella on merkittävä rooli Lean johtamisessa. Se tarkoittaa käsitteenä työtiloissa tapahtuvaa avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa johtamisen kulttuuria.

Päivittäisjohtamisessa varmistetaan tärkeän tiedon välittyminen jokaiselle työntekijälle. Jokaisella henkilöllä tulisi olla ymmärrys tehtävistä töistä. Niin kuin jalkapallojoukkueessa, jokainen pelaaja tietää paikkansa ja tehtävänsä muuttuvissa pelitilanteissa.

Päivittäisjohtamisesta on paljon hyötyä, tässä niistä joitakin:

 • Työajankäyttö tehostuu
 • Työturvallisuus kasvaa
 • Työtyytyväisyys kasvaa
 • Yllättävät tilanteet vähenevät
 • Tuottavuus kasvaa
 • Laatu paranee
 • Henkilöstön sitoutuneisuus yritykseen kasvaa

Päivittäisjohtaminen palveluprosessissa

Terve, tänään tutustutaan päivittäisjohtamiseen.

Päivittäisjohtaminen on osa LEAN-johtamiskulttuuria. Se toimii tuotantoympäristössä, asiantuntijatöissä, myyntitöissä, palvelualalla… itseasiassa ei tule mieleen mitään missä se ei toimisi.

Käytännössä päivittäisjohtaminen tarkoittaa tiimeissä tapahtuvaa 5-15 minuutin palaveria. Toiminnan tulisi olla visuaalista, avointa ja osallistavaa -johtamisen kulttuuria.  

Päivittäisjohtamisessa varmistetaan tärkeän tiedon välittäminen jokaiselle työntekijälle. Palaverissa tulisi keskittyä “Miten meni?” sijaan “Mitä tänään tapahtuu?”. Palaverissa tunnistetaan poikkeamat ja huolehditaan korjaavista toimenpiteistä. Siinä siis keskitytään työasioiden hoitamiseen. Jokaisella työntekijällä tulisi olla palaverin päätteeksi ymmärrys tilanteesta ja siitä mitä tänään tehdään. Vähän niin kuin jalkapallojoukkueessa jokainen pelaaja tietää paikkansa ja tehtävänsä.

Pävittäisjohtamisessa taulut koetaan tärkeiksi työvälineiksi, niiden kautta välittyy omistajuus ja vastuu. 

Nyt käydään katsomassa käytännön esimerkki.

HUOM! Huom. päivittäisjohtamisen eri videoiden lopun käytännön esimerkki -osuudet eroavat toisistaan.

Käydään läpi erään palveluprosessin päivittäisjohtamisen kulku.

 • Taulussa värit kertovat vastuualueet
 • Prosessi kulkee vasemmalta oikealle.
  • Valmisteilla, tulossa olevia tarjouksia.
  • Suunniteltuja tarjouksia.
  • Valmistettu.
  • Itsenäinen suunnittelu ja työ alkaa.
  • Hyväksynnässä.
  • Valmis ja toimitettu asiakas-case.
 • Keltaiset pallurat kertovat, että jos jossain vaiheessa prosessia on tullut joku ongelma ja mahdollisesti asiakkaan kanssa tästä neuvottelu, niin prosessi on “holdissa”.
 • Rattaat kertovat tuotantoprosessin prioriteetin.
 • Tämän lisäksi on jaottelu muille tehtäville ja ns. “parkkipaikka” uusille, työn alla  sekä valmiille ideoille.
 • Lisäksi on alue yleiselle infolle ja henkilöstöasioille.

Päivittäisjohtaminen tuotekehityksessä

Nyt katsotaan läpi erään tuotekehitysprosessin päivittäisjohtamisen taulu.

Heti alkuun tästä nähdään, että taulu on hyvin visualisoitu.

Väri kertoo prosessia olevan aihealueen. Taulussa on käytetty erilaisia signaaleja:  muun muassa kuka “taskia” hoitaa. Jos “taski” menee “holdiin” on käytössä stop-nappi. Tai jos “taskia” joudutaan priorisoimaan sille on oma merkkinsä.

Prosessi eteneen niin, että päivittäin katsotaan uusia tehtäviä “taskeja”. Kun työn alla olevia “taskeja” valmistuu, niin uusia voidaan ottaa työn alle. Työn alla olevista “taskeista” löytyy parempi statistiikka tietojärjestelmistä.

Päivittäisjohtaminen tuotannossa

Käydään nyt läpi erään tiimin päivittäisjohtamisen palaverin kulku.

Tiimi kokoontuu joka aamu viideksi minuutiksi taulu ääreen. 

Joka aamu käydään ensiksi läpi:

 • työturvallisuusasiat
 • sisäinen laatu
 • ulkoinen laatu
 • päivän tehtävät ja tavoitteet
 • henkilöstöasiat ja muut yleiset tiedotusasiat

Tässä vielä “tipit” päivittäisjohtamisen palaverin pitämiseen:

 • Palaveri kannattaa pitää seisten
 • Palaveri ei saa venyä yli sovitun
 • Päivittäisjohtamisen palaveri ei ole ongelmanratkaisupalaveri
 • Muista taulun ja palaverin jatkuva kehittäminen

Samankaltaiset artikkelit