LEAN-kehitysprojekti on jokaiselle toimijalle aina omanlaisensa.

Tuottavuuden jatkuvaan kehittämiseen tähtäävä tie voi edetä esimerkiksi seuraavien etappien kautta:

  • Valmennuksen sisältö suunnitellaan räätälöiden aloituspalaverissa. Vauhdikkaimmin starttiin päästään, mitä enemmän valmentajilla on esitietoja toiminnan tunnusluvuista, fiiliksestä työpaikalla ja haasteista, joihin haetaan ratkaisua.
  • Valmennus aloitetaan yleensä yhteisellä (koko tiimin tai yrityksen) koulutuksella, jossa kaikki osallistujat pääsevät esittämään tarpeitaan ja tuottamaan ideoita.  Valmennusta seuraa valmennusvaihe niiden kehitystehtävien parissa, jotka kartoituksen ja analysoinnin jälkeen on valittu. Valmennettava tiimi on tyypillisesti 6-15 hengen ryhmä, jossa on mukana sitoutunut joukko esimiehiä.
  • Kaikki mitä tehdään, tehdään yhdessä ja dokumentoidaan. Kouluttajan tavoite valmennuksessa on tehdä itsensä tarpeettomiksi mahdollisimman pian.
Lean kehistysprojekti

Nykytilakartoitus

LEAN-kehitysprojektit aloitetaan usein tarkasteltavan toiminnan tai toiminta-alueen nykytilakartoituksella.

  • Nykytilakartoituksen avulla yritys saa ulkopuolisen ammattilaisen näkemyksen toiminnan sujuvuudesta.
  • Kartoituksen avulla saadaan arviot kehityskohteista sekä näkemyksen siitä mistä LEAN kannattaa aloittaa tai jatkaa. Myös vahvuudet tuodaan esiin.
  • Lisäksi kartoituksen lopuksi tehdään tiivis kirjallinen arvio prosessin nykytilasta, jossa otetaan kantaa mm. erilaisiin hukkiin ja kykyyn parantaa prosesseja.

Nykytilakartoitus tehdään Gemba menetelmän mukaisesti.

Gemba on japania ja tarkoittaa todellista paikkaa. LEAN:issa sillä tarkoitetaan työtapaa, jossa prosessia tarkastellaan siellä missä työ tehdään. ”Go to Gemba” – tutki ongelmaa kentällä ja hyödynnä prosessin kehittämisessä niitä ihmisiä, jotka tekevät prosessin varsinaisen päivittäisen työn.

Lopputuloksena saat purkutilaisuuden yhteydessä raportin nykytilasta sekä potentiaalisista kehityskohteista.

TYÖMÄÄRÄ: Kartoitus kestää paikan päällä kohteesta riippuen 1-4 tuntia. Tämän lisäksi asiantuntija tekee valokuvin koostetun raportin omassa toimistossaan (1-3 tuntia).

Tyypillisesti asiakaskohtaiset kehityshankkeet tai menetelmävalmennukset kestävät 5-10 päivää. Tähän luonnollisesti vaikuttaa hankkeen laajuus, vaikeusaste ja yrityksen nykytila.

Tyypillinen rakenne:

Tyypillisesti Lean menetelmävalmennus jakautuu viidelle-kymmenelle viikolle

Menetelmävalmennus on yhdessä tekemistä oikeiden ongelmien äärellä

Menetelmävalmennuksen sisältö suunnitellaan räätälöiden aloituspalaverissa. Vauhdikkaimmin starttiin päästään, mitä enemmän kouluttajilla on esitietoja toiminnan tunnusluvuista, fiiliksestä työpaikalla ja ongelmista, joihin haetaan ratkaisua.

Varsinainen menetelmävalmennus aloitetaan yhteisellä kehitystiimin koulutuksella.

Koulutusta seuraa valmennusvaihe niiden kehitystehtävien parissa, jotka kartoituksen ja analysoinnin jälkeen on valittu. Valmennettava tiimi on tyypillisesti 6-12 hengen ryhmä, jossa on mukana sitoutunut joukko esimiehiä.

Kaikki mitä tehdään, tehdään yhdessä ja dokumentoidaan. Kouluttajien tavoite menetelmävalmennuksessa on tehdä itsensä tarpeettomiksi mahdollisimman pian.