Mitä LEAN on:

 • LEAN on filosofia ja tapa ajatella.
 • LEAN on johtamisjärjestelmä.
 • LEAN on asiakastarpeiden ymmärtämistä ja huomioista.
 • LEAN on ongelman tarkastelua käytännössä.
 • LEAN on tiimityötä, jonka tavoite on kasvattaa koko henkilökunnasta ongelmanratkaisijoita.
 • LEAN on työn vakioimista ja visualisointia.
 • LEAN on jatkuvaa parantamista sekä edellä mainittujen asioiden johtamista

Mitä LEAN ei ole:

 • LEAN ei ole ”piperrystä” vaan suhteellisen raju ja vaativa johtamismalli, sillä se pakottaa ihmiset muutokseen.
 • LEAN ei ole vain nippu työkaluja ja termejä.
 • LEAN:ia ei tulisi käyttää keinona vaan tavoitteena.
 • LEAN ei ole jotain, joka koskee vain valmistusta tai toimintaa.
 • LEAN:in ei tulisi olla vain kustannusleikkuri tai kulujen säästömenetelmä.

UKK eli usein kysytyt kysymykset

Lean on johtamismalli, jossa pyritään asiakasarvon luomiseen minimoimalla hukkaa ja parantamalla arjen prosesseja. Lean-ajattelun ja -toiminnan avulla voidaan vähentää turhaa työtä ja tehostaa yrityksen arkista aherrusta.  

Kyseessä on Toyotan kehittämä ajattelutapa ja sitä on kehitetty jo vuosikymmenien ajan. Leanissa yrityksen kehittämiseen osallistuvat kaikki työntekijät. Aiheesta lisää kurssilla https://leanthinking.fi/lean-koulutus-ja-valmennus/lean-verkkokurssit/lean-abc-etakoulutus/

Lean voi tuntua vaikealta, koska se pakottaa ihmiset muuttumaan. Muutos koetaan usein hankalaksi, varsinkin kun se koskee totuttuja työskentely- ja toimintatapoihimme liittyviä rutiinejamme. Lean ohjaakin meidät usein pois juuri näistä tutuista ja mukavista, mutta ei aina niin loppuun asti ajatelluista, toimintatavoistamme.

Leanista ei ole standardia tai yhtenäistä teoriaa. Lean on pikemmin tapa ajatella. Lean-filosofian ymmärtämisestä on apua päätöksenteossa. Lean tähtää yhteisen kulttuurin muodostamiseen. Kulttuuri muuttuu ja muodostuu halutuksi vain tekemällä. Leanissa parannukset tehdään lyhentämällä matkaa – ei lisäämällä vauhtia. Aiheesta lisää kurssilla https://leanthinking.fi/lean-koulutus-ja-valmennus/lean-verkkokurssit/lean-abc-etakoulutus/

Tärkeintä on ylipäätään aloittaminen! Aloittakaa jostain hyvin yksinkertaisesta, josta saa aikaan näkyvää muutosta sekä konkreettista hyötyä. Tehkää jotain sellaista, jonka tuloksista pääsette nauttimaan. Aloittakaa oikeasta ongelmasta tai pullonkaulasta. Tunnistakaa hukkia ja tehkää vaikka ”hukkajahti”. Alussa Lean hankkeen perisynti on liiallinen laajuus, joka usein muodostuu sudenkuopaksi. Miettikää sellainen kohde, jonka aikaansaamiseksi teillä on riittävät resurssit. Kasvattakaa hankkeita osaamisen kasvaessa ja vapautuneiden resurssien myötä. Aiheesta lisää kurssilla https://leanthinking.fi/lean-koulutus-ja-valmennus/lean-verkkokurssit/lean-abc-etakoulutus/

Lean perustuu – ennen kaikkea – tapaan ajatella. Leanissa kehitetään pääsääntöisesti viiden perusperiaatteen mukaan: arvo, arvoketju, virtaus, imu ja täydellisyys. Nämä perusperiaatteet ovat taustalla Leanin hyödyntämisessä. Aiheesta lisää kurssilla https://leanthinking.fi/lean-koulutus-ja-valmennus/lean-verkkokurssit/lean-abc-etakoulutus/

Lean sopii erittäin hyvin tämän päivän työmaailmaan. Lean on osallistavaa johtamista, tiimityötä ja ihmisen huomioimista. Leanin avulla voidaan parantaa työtyytyväisyyttä, tuottavuutta, laatua, työturvallisuutta ja ihmisten sitoutuneisuutta yritykseen. Ei ole juurikaan tilanteita, jossa Leanista ei olisi hyötyä. Aiheesta lisää kurssilla https://leanthinking.fi/lean-koulutus-ja-valmennus/lean-verkkokurssit/lean-abc-etakoulutus/

Lean tarkoittaa ohutta, turhan poistamista. Ja se on eräänlainen yleistermi ”Lean Manufacturing”- ja ”Lean Production” -käsitteille. Lean tarkoittaa myös samaa kuin TPS, eli Toyota Production System.

Lean on liiketoiminnan kehittämisen työkalu, jonka avulla pyritään toiminnan järkevöittämiseen. Leanin ytimessä on turhan tekemisen poistaminen, vakioidut toimintamallit ja jatkuva parantaminen. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle se, mitä hän haluaa, mahdollisimman edullisin kustannuksin. Aiheesta lisää kurssilla https://leanthinking.fi/lean-koulutus-ja-valmennus/lean-verkkokurssit/lean-abc-etakoulutus/

Päivittäisjohtamisella on merkittävä rooli Lean johtamisessa. Päivittäisjohtaminen tarkoittaa käsitteenä työtiloissa tapahtuvaa avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa johtamisen kulttuuria. Päivittäisjohtamisessa varmistetaan tärkeän tiedon välittyminen jokaiselle työntekijälle. Jokaisella henkilöllä tulisi olla ymmärrys tehtävistä töistä. Niin kuin jalkapallojoukkueessa, jokainen pelaaja tietää paikkansa ja tehtävänsä muuttuvissa pelitilanteissa. Aiheesta lisää kurssilla https://leanthinking.fi/lean-koulutus-ja-valmennus/lean-verkkokurssit/lean-paivittaisjohtamisen-koulutus/

Hyvä Lean-johtaja toimii coachina, on läsnä ja ymmärtää kokonaisuuden. Ihmisten kunnioitus on keskeistä. Vikatilanteessa Leanissa ei koskaan syytetä ihmistä, vaan vika on prosessissa, esim. perehdytyksen puutteessa tai epäselvissä ohjeissa. Aiheesta lisää kurssilla https://leanthinking.fi/lean-koulutus-ja-valmennus/lean-verkkokurssit/lean-abc-etakoulutus/

Lean työkalut auttavat kaivamaan prosessista ongelmat esiin.

Näiden ongelmien ratkaisu on silti työkaluja hyödyntävien ihmisten tehtävä. Työkalut eivät siis itsessään ratkaise mitään, ihmiset ratkaisevat. Työkalujen myötä oppii lean-ajattelua. Ohessa joitain lean-työkaluja ja menetelmiä. Lisätietoa työkaluista löydät lean-sanaston kautta https://leanthinking.fi/lean-sanasto/

 1. Kanban
 2. PDCA
 3. Kaizen
 4. A3
 5. 5 x miksi
 6. 5S
 7. Kalanruotokaavio
 8. Arvovirta-analyysi
 9. Gemba-kävely
 10. Spakettidiagrammi
 11. JIT
 12. FIFO
 13. Standardoitu työ
 14. Päiväpalaveri
 15. Imuohjaus/supermarket
 16. One Piece Flow

Lean-filosofia on johtamisen filosofiaa, joka perustuu jatkuvan parantamisen periaatteisiin ja tavoitteeseen poistaa turhaa työtä (muda) ja parantaa tehokkuutta ja laatua. Se kehitettiin alun perin Toyota Production Systemissä ja on nykyään yleisesti käytössä monilla eri aloilla. Aiheesta lisää kurssilla https://leanthinking.fi/lean-koulutus-ja-valmennus/lean-verkkokurssit/lean-abc-etakoulutus/

Lean-filosofia eroaa muista johtamisen filosofioista painottamalla jatkuvaa parantamista ja turhan työn poistamista. Se korostaa myös asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä ja niihin vastaamista sekä tiimin osallistumista parantamiseen. Aiheesta lisää kurssilla https://leanthinking.fi/lean-koulutus-ja-valmennus/lean-verkkokurssit/lean-abc-etakoulutus/

Lean-filosofian perusperiaatteita ovat jatkuva parantaminen, turhan työn poistaminen, asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen, sekä tiimin osallistuminen parantamiseen. Lisäksi se painottaa prosessien standardisointia ja visuaalista johtamista. Aiheesta lisää kurssilla https://leanthinking.fi/lean-koulutus-ja-valmennus/lean-verkkokurssit/lean-abc-etakoulutus/

Lean-filosofia soveltuu erilaisiin yrityksiin, sillä se on joustava ja skaalautuva johtamisen filosofia, joka voi sopeutua erilaisiin tarpeisiin ja toimialoihin. Se on hyödyllinen niin palvelu- kuin tuotantoalalla ja se soveltuu erilaisiin kokoluokkiin, kuten pienille ja suurille yrityksille. Aiheesta lisää kurssilla https://leanthinking.fi/lean-koulutus-ja-valmennus/lean-verkkokurssit/lean-abc-etakoulutus/

Lean-filosofian soveltaminen voi parantaa yrityksen tehokkuutta ja laatua, vähentää turhaa työtä, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja lisätä motivaatiota ja sitoutumista tiimeissä. Se myös edistää jatkuvaa parantamista ja auttaa yritystä kehittämään uusia tapoja tehdä asioita tehokkaammin ja laadukkaammin. Aiheesta lisää kurssilla https://leanthinking.fi/lean-koulutus-ja-valmennus/lean-verkkokurssit/lean-abc-etakoulutus/