Mistä kyse?

LEAN-polkuautotehdas – sujuvan ja tuottavan toiminnan avaimet kahdessa päivässä

Polkuautotehdas on Lean-valmennuksen oivaltamisalusta, joka auttaa ihmisiä kehittymään Lean matkallaan mm. luomalla sujuvia prosesseja ja palveluja. Tuotamme koulutuksella arvoa auttamalla organisaatioita yhdessä oppimaan, eli löytämään parhaat tavat käyttää koko organisaation aivoja ja saamaan organisaation vahvuudet käyttöön. Niin tekemisessä, kehittämisessä kuin johtamisessakin.

Koulutus on erittäin käytännönläheinen. Koulutuksen aikana simuloimme polkuautotehtaalla arjen toimintaympäristöä. Tutustumme koulutuksen aikana  talouteen, tuottavuuteen ja kehityspotentiaaliin.

Koulutuksessa selviää, miten:

 • Voimme yhdessä vaikuttaa jokaisen työssä onnistumisen edellytyksiin
 • Luoda puitteet järjestelmälliselle kehittämiselle
 • Voimme vaikuttaa omalla toiminnallamme asiakasarvoon ja sitä kautta tulevaisuuteen

Valmennuksen jälkeen osallistujat:

 • Omaavat selvästi käytännönläheisemmän suhteen Lean ajatteluun
 • Tietävät omakohtaisesti, että kehittämistoimilla on vaikutusta ja miten pienet askeleet johtavat suuriin muutoksiin
 • Saavat omakohtaisen kokemuksen imuohjautuvasta, kehittyvästä prosessista, sekä välineet aloittaa ja syventää Lean-kehitystyötä omissa prosesseissa
 • Ymmärtävät entistä paremmin eri Lean menetelmien ja tavoitteiden syy-seuraussuhteen.

Kenelle?

Sopii koko henkilöstölle, etenkin esihenkilöille ja toiminnan kehittäjille.

Hyödyt

 • Tuottavuus kasvaa
 • Laatu paranee
 • Työturvallisuus kasvaa
 • Työtyytyväisyys kasvaa
 • Sairaspoissaolot vähenevät
 • Henkilöstön sitoutuneisuus yritykseen kasvaa

Kesto

 • Ensimmäinen päivä, klo 9 – 18.00 (Aamukahvi 8.30 ->)
 • Toinen päivä, klo 8.00 – 16.00 (Aamukahvi 7.45 ->)

Sisältö?

Painopisteenä: kehittäminen ja henkilöstötuottavuus

 • Tervetuloa!
  • Valmennuskokonaisuuden esittely ja tavoitteet
  • Osallistujien esittelyt ja ennakkotehtävän lyhyt peilaus
  • Punainen lanka pienten askelten kehittämisen takana
 • Polkuautotehtaan haltuunotto
  • Perehdytys ja työnopastus
  • Harjoittelua ja omatoiminen kehittäminen
 • Ensimmäinen tilaus, vaihtelu – käytännön haasteet
  • Purku ja peilaus omaan arkeen
 • Sujuva työ ja selkeät vastuut
  • Työalueen järjestelmällinen kehittäminen
  • Seuraavien kehitysvaiheiden tunnistaminen
  • Kehittämisen vaiheistus
 • Toinen tilaus, onnistumisen edellytykset
  • Purku ja peilaus omaan arkeen
  • Lean periaatteiden mukainen kehittäminen
 • Yhteenveto, selviytymisestä kehittämisen mielenmaisemaan
  • Arjen taidot ja oivallukset -> ammattiylpeys
  • Kahden työn mallin toimintatapa

Painopisteenä: vakaus ja virtaus

 • Edellisen päivän peilaus ja päivän tavoitteet
 • Järjestelmällinen kehittäminen
  • Punainen lanka pienten askelten kehittämisen takana
  • Ennakkotehtävän purku
  • Mihin ja miten voimme vaikuttaa tehokkuuteen
 • Kolmas tilaus, Järjestelmällinen menetelmien kehitys
  • Purku ja peilaus omaan arkeen
  • Jatkuvan kehittämisen polku
 • ”Perehdytä oikein, perehdytä viisaasti”
  • Opastuksen ja kehittämisen merkitys tuottavuuden näkökulmasta
  • TWI Job Instructions – demo
 • Päivittäisohjaus ja seuranta
  • Tavoitteen merkitys
  • Kehitystyön ja kehittymisen suuntaaminen
  • Pysähtymisen ja näkemisen taito
 • Välitehtävät
  • Jakson reflektointi peilaten omaan arkeen

Hinta ja toteutus

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Lean Learning center Oy:n, Business Lean Finland Oy:n ja Lean Thinking Oy:n kesken.

KOULUTUSPAIKKA:

 • Koulutus toteutetaan lähikoulutuksena Lean Learning Centerissä, Koskelontie 19, 02920 Espoo

AJANKOHTA:

 • ke 4.9 klo 9:00-18
 • to 5.9 klo 8:00-16

HINTA:

 • Nyt VAIN 497 euroa / hlö + Alv 24% (Ovh 994 €)
 • Hinta sisältää valmennuksen, kahvit, ruokailun ja koulutusmateriaalit
 • Peruutusehto 150 € , jos peruutus alle 7 päivää ennen koulutusta

Ota yhteyttä ja kysy lisää