Kuvaus

LEAN-ajattelulla on merkittävä rooli työpaikan kilpailukyvyn, kasvun ja työhyvinvoinnin ylläpidossa. Lean on ennen kaikkea tapa johtaa toimintoja, ja päivittäisjohtamisella on keskeinen rooli tässä tehtävässä. Käytännössä se on työtiloissa tapahtuvaa avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa johtamisen kulttuuria.

Kun päivittäisjohtaminen toimii suunnitellusti, niin se vähentää palavereita, sähköposteja sekä vapauttaa työntekijöiden aikaa. Siitä hyötyy koko henkilöstö. Kun päivittäisjohtamista kehitetään määrätietoisesti, ovat sekä asiakkaat ja henkilöstö tyytyväisiä.

Koulutuksen jälkeen voit hyödyntää päivittäisjohtamista työympäristössäsi

Tässä koulutuksessa käydään asioita läpi käytännönläheisesti.

Kohderyhmä

Sopii koko henkilöstölle, etenkin esimiehille ja toiminnan kehittäjille.

Hyödyt

Käytännön kokemus on osoittanut merkittävää parannusta seuraavilla osa-alueilla:

 • Tuottavuus kasvaa
 • Laatu paranee
 • Työturvallisuus kasvaa
 • Työtyytyväisyys kasvaa
 • Sairaspoissaolot vähenevät
 • Henkilöstön sitoutuneisuus yritykseen kasvaa

Ohjelma

Klo 8:00

 • Päivän avaus ja harjoitus 1
 • Mitä on Lean
 • Tauko
 • Valmentava johtaminen
 • Mitä on päivittäisjohtaminen
 • Mittarit
 • Tauko
 • Ryhmätyö1
 • Miten synnytetään päivittäisjohtaminen
 • Keskustelua ja yhteenveto aamupäivästä

Klo 11:30

 • Päivän lopetus

Osallistu verkkokurssille

Koulutus toteutetaan etäopetuksena Teamsin kautta ja aamupäivän aikana, eikä näin ollen vie koko työpäivää.

Tarkemmat ajankohdat järjestettäville LEAN-verkkokursseille löydät ilmoittautumisen yhteydessä.