Miksi?

Työterveys ja -turvallisuus muodostavat työhyvinvoinnin perustan. Turvallisen työpaikan edellytysten luominen on työnantajan vastuulla, mutta toteutukseen tarvitaan esihenkilöiden ja henkilöstön yhteistyötä ja laajaa osallistumista.

Työturvallisuudella on merkittävä rooli työpaikan kilpailukyvyn, kasvun ja työhyvinvoinnin ylläpidossa. Työturvallisuus on ennen kaikkea tapa ajatella, seurata ja puuttua asioihin.

Kun turvallisuusjohtaminen toimii suunnitellusti, niin se vähentää palavereita, sähköposteja sekä vapauttaa työntekijöiden aikaa. Siitä hyötyy koko henkilöstö. Kun työturvallisuutta kehitetään määrätietoisesti, ovat sekä asiakkaat ja henkilöstö tyytyväisiä.

Työturvallisuus haltuun koulutuksessa käydään asioita läpi käytännönläheisesti ja samalla tutustutaan työturvallisuuden edistämiseen.

Kenelle?

 • Työsuojeluvaltuutetut ja -varavaltuutetut
 • työsuojelupäälliköt
 • työsuojeluasiamiehet
 • esimiehet
 • vastuuhenkilöt ja muu henkilöstö

Hyödyt

 • Työturvallisuus kasvaa
 • Työtyytyväisyys kasvaa
 • Tuottavuus kasvaa
 • Laatu paranee
 • Sairaspoissaolot vähenevät
 • Henkilöstön sitoutuneisuus yritykseen kasvaa

Sisältö

Osa 1, ohjelma:

Klo 12:30  Turvallisuusjohtaminen

 •   Turvallisuuskulttuuri ja osaaminen
 •   Työsuojeluyhteistoiminta
 •   Työsuojelun toimintaohjelma
 •   Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi 
 •   Pelastussuunnitelma

Klo 16:00 Loppukeskustelu ja kotitehtävä

Osa 2, ohjelma:

Klo 12:30  Kotitehtävien purku

 •   Toiminta työtapaturmissa
 •   Perehdyttäminen ja työnopastus
 •   Työolojen seuranta ja kehittäminen
 •   Työturvallisuuden mittarit

Klo 16:00 Hyviä käytäntöjä ja loppukeskustelu

Toteutus

Koulutus toteutetaan läsnä- tai etäopetuksena Teamsin tai Zoomin kautta kahtena iltapäivänä, eikä näin ollen vie koko työpäivää.

Kysy kurssista lisää