Kuvaus

Työterveys ja -turvallisuus työhyvinvoinnin perustana

Turvallisen työpaikan edellytysten luominen on työnantajan vastuulla, mutta toteutukseen tarvitaan esihenkilöiden ja henkilöstön yhteistyötä ja laajaa osallistumista.

Työturvallisuudella on merkittävä rooli työpaikan kilpailukyvyn, kasvun ja työhyvinvoinnin ylläpidossa. Työturvallisuus on ennen kaikkea tapa ajatella, seurata ja puuttua asioihin.

Kun turvallisuusjohtaminen toimii suunnitellusti, niin se vähentää palavereita, sähköposteja sekä vapauttaa työntekijöiden aikaa. Siitä hyötyy koko henkilöstö. Kun työturvallisuutta kehitetään määrätietoisesti, ovat sekä asiakkaat ja henkilöstö tyytyväisiä.

KOHDERYHMÄ:

 • Työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut
 • Työsuojelupäälliköt
 • Työsuojeluasiamiehet
 • Esihenkilöt
 • Vastuuhenkilöt ja muu henkilöstö

HYÖDYT:

 • Työturvallisuus kasvaa
 • Työtyytyväisyys kasvaa
 • Tuottavuus kasvaa
 • Laatu paranee
 • Sairaspoissaolot vähenevät
 • Henkilöstön sitoutuneisuus yritykseen kasvaa

OHJELMA:

 • Turvallisuusjohtaminen
 • Turvallisuuskulttuuri ja osaaminen
 • Työsuojeluyhteistoiminta
 • Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • Perehdyttäminen ja työnopastus
 • Työolojen seuranta ja kehittäminen
 • Työturvallisuuden mittarit
 • Pelastussuunnitelma
 • Loppukeskustelu

TOTEUTUSTAPA JA KESTO:

 • Verkkokoulutus (Teams tai Zoom)
 • Kesto 3 tuntia

Osallistu verkkokurssille

Tarkemmat ajankohdat järjestettäville LEAN-verkkokursseille löydät ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutus toteutetaan etäopetuksena Teamsin tai Zoomin kautta.