Moi,

Leanissa puhutaan paljon hukista, ja ne on jaoteltu kolmeen eri lähteeseen: niitä on muda, muri ja mura. Lisätietoa löydät netistä näillä sanoilla.

Hukka on siis toimintaa, joka estää työn sujumista ja aiheuttaa turhia kustannuksia.

Muriksi kutsutaan ylikuormitusta. Eli kun tehtävä on ihmiselle kohtuuton tai liian vaikea osaamistasoon nähden. Henkilö ei ole tehtäviensä tasalla tai opastus on ollut puutteellista. Usein muria esiintyy, kun keskitytään resurssitehokkuuteen ja ihmisiä kuormitetaan 100 %:sti. Tästä usein seuraa toimitusvarmuusongelmia, ei synny jatkuvaa parantamista, ja on  stressiä, virheitä ja poissaoloja

Usein, kun vaikka käsitellään asiakkaalta saatua laatupalautetta, niin usein syynä on juuri muri.  Eli joku on tehnyt jotain väärin. Lean ajattelussa vika ei ole koskaan ihmisessä, vaan prosessissa.

Miksi ihminen teki virheen. Oliko opastus puutteellinen, entä oliko työohjeet kunnossa?  Oliko työtahti sopiva?

Kun löydetään juurisyy, niin ongelma voidaan korjata ja saadaan taas laatu kohdalleen!

Ensi jaksossa käsitellään mudaa eli kahdeksaa perinteistä hukkaa.

Samankaltaiset artikkelit