Moi,

Leanissa puhutaan paljon hukista, ja ne on jaoteltu kolmeen eri lähteeseen: niitä ovat muda, muri ja mura. Alkuperäisnimitykset on hyvä tiedostaa, sillä niistä löytyy paljon tarkentavaa tietoa netin kautta. 

Hukka on siis toimintaa, josta aiheutuu asiakkaalle turhia kustannuksia.

Muda on näistä tutuin, mutta Mitä nämä muut ovat, mura on epätasapainoa, Se liittyy prosessin laadun, kustannusten ja läpimenoaikojen vaihteluun. 

Kun työssä esiintyy vaihtelua, niin se aiheuttaa muuta hukkaa, eli odottelua tai turhia varastoja sekä siirtoja. Tärkeää on siis saada toiminnot mahdollisimman hyvään tasapainoon.

Kun leanissa käsitellään ja poistetaan hukkaa, niin on tärkeää löytää havaittuun ongelmaan juurisyy, eli oikea hukan lähde. Jos näin ei toimita, voi seurauksena olla, että hukka muuttaa muotoan, ja sitten ollaan erheellisesti sitä mieltä, että lean ei toimi.

Esimerkkinä tästä, eli jos prosessi on epätasapainossa ja sitä ei havaita, ja aletaan intohimoisesti poistamaan varastoja ja nopeuttamaan varastonkiertoa, niin usein siitä on siitä seurauksena se, nopeimmissa työvaiheissa joudutaan odottelemaan, eli hukka muuttaa muotoaan.

Ensi jaksossa käsitellään mitä on muri.

Samankaltaiset artikkelit