Kirjoituksessa pyritään avaamaan Lean-ajattelua. Varsinainen pihvi löytyy tesktin jälkeen löytyvien artikkeli- ja videolinkkien takaa…

Toivonkin, että lukiessa ja katsoessasi näitä videoita miettisit, miten sinä voisit hyödyntää näitä esimerkkejä omassa työssäsi.

Gemba-kävely

Leanilla kustannussäästöjä
On aika lähteä gemballe

Työelämässäni olen saanut parhaita tuloksia ”gembailun” avulla. Se sisältää muutoksen avaimet. ”Gemballa” tarkoitetaan menetelmää ja paikkaa, jossa työpaikan todellinen työ tehdään. Gemba on siis käytännönläheinen lähestymistapa, joka edellyttää esihenkilöiden läsnäoloa ja osallistumista työpaikan toimintaan. Gemba ei ole ainoastaan fyysinen paikka, vaan myös ajattelutapa, joka kannustaa jatkuvaan parantamiseen ja arvon tuottamiseen asiakkaille sekä työyhteisölle.

Se merkitsee sitä, että johdon ja työntekijöiden on siirryttävä toimistoistaan ja tutustuttava suoraan aitoon toimintaan paikan päällä. Tämä mahdollistaa ongelmien tunnistamisen ja ratkaisemisen reaaliajassa ihmisten kesken. On tärkeää huomata, että gemba-kävely ei ole valvontaa, vaan osallistumista ja oppimista.

Gemba ei ole pelkästään prosessien tehostamista; se on myös tiimityötä ja avointa kommunikaatiota. Johdon sitoutuminen Lean-periaatteisiin ja tiimityön tukeminen ovat olennaisia osia Lean Gembassa menestymiseen.

Gemba edustaa kulttuurimuutosta, joka juurruttaa tehokkuuden ja laadun jokaiseen työpäivään. Osallistuminen, avoin kommunikaatio ja jatkuva oppiminen ovat avainasemassa Lean Gembassa menestymiseen. On aika aloittaa gembailu ja kokea muutos itse.

Oheisella videolla kerrotaan lisää gembasta.

Going On A Gemba Walk -video

Esimerkkivideo gemban toteutuksesta

Opinnäytetyö Gemba vaikutuksista

Ohessa on opinnäytetyö Western Kentucky Universitystä, jossa gemban seurauksena parannettiin työntekijöiden moraalia ja laatua. Samoin gemban avulla saavutettiin tuottavuuden kasvua ja laitteiden toimintavarmuuden paranemista. https://digitalcommons.wku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4546&context=theses

Samankaltaiset artikkelit