Samassa tutkimuksessa kokeiltiin myös peliseuran vaikutusta oppimiseen. Osallistujat pelasivat samaa peliä yksin, toisiaan vastaan ja yhteistyössä. Tulokset osoittivat, että oppi upposi paremmin yhdessä toisten kanssa. Positiivinen ja sosiaalinen ympäristö ja hauskat oppimisen työkalut ovat siis tutkitusti asioita, joihin kannattaa panostaa. 

LEAN-menetelmässä keskeistä on ymmärtää se, mikä on asiakkaalle tärkeää ja mikä lisää asiakkaan kokemaa arvoa. 

Pelipäivän aikana simuloimme tehdasympäristöä Legopelillä. Tutustumme pelaamisen kautta tehtaan talouslukuihin sekä kannattavuuteen. Pelaajat kehittävät pelin kuluessa itse toimintaympäristöä paremmaksi. Pelin avulla opimme LEAN-ajattelua käytännön kautta. 

LEAN-pelipäivä tarjoaa osallistujille oivalluksia Leanin perusperiaatteista pelin avulla. Lean-toiminnalla voidaan vaikuttaa tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja asiakastyytyväisyyteen. Pelipäivän jälkeen osallistuja tietää mitä Lean on ja kuinka sitä voi soveltaa omassa työympäristössään ja mistä lähteä liikkeelle.

KOHDERYHMÄ: LEAN tapa toimia sopii tuotantoympäristön lisäksi asiantuntijatyöhön sekä palvelualoille. LEAN Lego Game sopii kaikille henkilöstöryhmille toimitusjohtajasta operaattoriin. 

AJANKOHTA JA LAAJUUS: Pelipäivän kesto on yksi päivä.

Samankaltaiset artikkelit