LEAN on filosofinen ajattelutapa, jossa organisaatioiden ja henkilöstön ongelmaratkaisutaidon järjestelmällinen kehittäminen on keskiössä. Monet huippuyritykset pitävät LEAN-ajattelua menestyksensä kulmakivenä.

Minkä takia sitten kaikki yritykset eivät LEAN:aa toimintojaan, jos se on varma tie menestykseen?

Selvitysten mukaan vain yksi yritys kymmenestä onnistuu Leanin jalkauttamisessa. Vaikka LEAN on käsitteenä suhteellisen helppo ymmärtää, niin se on vaikeaa ihmisille.

LEAN on vaikeaa, koska se pakottaa ihmiset muuttumaan. Se pakottaa pois niistä tutuista ja turvallisista toimintatavoista. Ja kuten hyvin tiedämme muuttuminen ja asioiden muuttaminen on aina vaikeaa.

LEAN on vaikeaa myös sen takia, että se perustuu virheistä oppimiseen. Meidän tulisi toisin sanoen oppia iloitsemaan tekemistämme virheistä. Ja se on monelle vaikea juttu!

Lisäksi LEAN:ssa pitää olla huolissaan, jos organisaatiossa ei tapahdu epäonnistumisia, sillä epäonnistumisen kautta voidaan aina oppia uusia asioita. Kunhan ei jatkuvasti toisteta samoja tehtyjä virheitä.

LEAN:ssa tavoite on kuin Pohjantähti, eli sellainen joka antaa toiminnalle selkeän suunnan, mutta jota välttämättä ei ikinä saavuteta.

Ja sitten kun vihdoin ja viimein on saatu jotain valmiiksi, niin pitää iloita myös siitä, että hetken päästä se ”revitään” jälleen auki. Ja tämä sen vuoksi, että LEAN:ssa ei tunneta käsitettä valmis prosessi. Vaan prosessia parannetaan jatkuvasti.

LEAN:ssa tavoite on kuin Pohjantähti, eli sellainen joka antaa toiminnalle selkeän suunnan, mutta jota välttämättä ei ikinä saavuteta. Esimerkkinä tästä on vaikka lääkärin vastaanotto jossa tavoitteena on, että potilaan ei koskaan tarvitse jonottaa lääkäriä ja että lääkärillä on koko hänen työvuoron ajan tasaisesti hoitotyötä. Tämä on ihanteellinen tavoite, mutta lähes mahdoton toteuttaa sataprosenttisesti.

LEAN:ssa ei myöskään ole standardia tai yhtenäistä teoriaa. LEAN on pikemminkin tapa ajatella. Kun ymmärtää LEAN-filosofiaa, niin siitä on apua päätöksenteossa ja se auttaa yhteisen kulttuurin muodostumista. Ja kulttuuri taas muuttuu vain tekemällä. Kun Leanissa tehdään parannuksia, niin ei niinkään lisätä vauhtia vaan lyhennetään matkaa.

Edellinen oli vain pintaraapaisu siitä mitä LEAN on.

Pääkohdat tulevat vielä tässä:

  • LEAN on filosofia ja tapa ajatella.
  • LEAN on johtamisjärjestelmä.
  • LEAN on asiakastarpeiden ymmärtämistä ja huomioista.
  • LEAN on ongelman tarkastelua käytännössä.
  • LEAN on tiimityötä, ja tavoite on kasvattaa koko henkilökunnasta ongelmanratkaisijoita.
  • LEAN on työn vakioimista ja visualisointia.
  • LEAN on jatkuvaa parantamista sekä edellä mainittujen asioiden johtamista

Linkkejä suositeltaville sivuille:

Ja lopuksi, oikein hyvää LEAN-matkaa!

Samankaltaiset artikkelit