Kaizen voidaan kääntää kahdesta japanin kielisestä termistä Kai – muutos ja Zen – hyvä. Kaizenit ovat keino jatkuvan parantamisen toteuttamiseen hukan eliminoimiseksi. Liittyy jatkuvaan parantamiseen, jossa hukkaa (Muda) eliminoidaan yksi kerrallaan mahdollisimman pienin kustannuksin. Kaizeneihin osallistuvat usein laajasti organisaation jäseniä, eivät pelkästään niihin erikoistuneet organisaatiokehittäjät.

LEAN-sanaston sisällysluettelo