Useimmiten kyse on siitä, että ei uskalleta. Tarkoitan tällä sitä, että usein esimieheltä puuttuu uskallusta tunnustaa itselleen, että hän ei tiedä jotain asiaa ja että hän kokee tilanteen nolona. Rohkeutta tarvitaan myös epäkohtiin tarttumiseen sekä siirtymisessä epämukavuusalueelle.

Lean-johtaja tekee päinvastoin. Hän tunnustaa, että ei ole kaikkitietävä, oppii virheistään ja uskaltaa tukeutua henkilöstön arviointikykyyn. Lean-johtaja toimii valmentajana ja kannustaa henkilöstöä kehittämään toimintaa.

Hyvä esimerkki hyvästä Lean-johtamisesta löytyy Futurice Oy:stä, joka on yksi Suomen nopeimmin kasvaneita tietotekniikkayrityksiä, ja jonka palveluksessa on yli 500 työntekijää. Futurice on usein valittu Suomen ja Euroopan parhaaksi työpaikaksi. Heillä työntekijät kehittävät liiketoimintaa ja pohtivat keskenään, miten liiketoimintaa laajennetaan. Mutta miten siellä asioita johdetaan?

”Mietimme, ovatko ihmiset tulleet tyhmemmiksi vai ollaanko me tehty jotain tyhmää?”

Futuricen alkutaipaleella hallitusammattilaiset neuvoivat johtokolmikkoa systematisoimaan yrityksen toimintaa.

Kokeneet yritysjohtajat sanoivat meille, että jokaisen ammattimaisesti toimivan yrityksen tulee rakentaa järjestelmiä, joilla toimintaa hallitaan ja kontrolloidaan. Ja niin mekin sitten teimme”, toteaa toimitusjohtaja Tuomas ja kuinka kävikään,”Minun aikani alkoi mennä siihen, että hyväksyin tai hylkäsin ihmisten ratkaisuja”, Tuomas jatkaa.

”Mietimme, ovatko ihmiset tulleet tyhmemmiksi vai ollaanko me tehty jotain tyhmää?”, kertoo Hanno.

Sen sijaan, että kaikki keskittyisivät tekemään oikeita asioita, aikaa käytettiin siihen, että asia tehdään oikein eli toimintaan sääntöjen mukaisesti. Niinpä perinteiset kontrollijärjestelmät poistetaan. Johtokolmikko haluaa luottaa siihen, että heidän tiiminsä tekevät oikeita ratkaisuja asiakkaiden, kollegoiden ja yrityksen näkökulmasta.

Futuricella erityisen tärkeänä pidetään kohtaamista, kuulemista ja keskustelua. Ja kuten yrityksen työntekijä toteaa: ”Kyllä mä arvostan sitä, että toimitusjohtajalla on aikaa jutella jokaisen kanssa erikseen.”

Laine & Meriläinen, Työn Tuuli 1/2013

Lean-johtaminen ei ole sitä, että vain puhutaan, pitää myös vaatia!

Lean-johtamisessa ihmiset ja ihmisen kunnioittaminen ovat keskiössä. Ihmisen kunnioittaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hänet ”jätetään rauhaan”, eikä häneltä vaadita mitään. Päinvastoin, esimies ei hoida tehtäväänsä, jos hän ei puutu yhdessä sovittujen tavoitteiden ja sääntöjen laiminlyönteihin. Ja Lean-hankkeissa tavoite asetetaan aina korkealle, usein haetaan 50% parannusta nykytilaan. Enkä näistä syistä Lean on aika vaikeaa. Toivon tsemppiä kaikille Lean-matkalaisille!

Samankaltaiset artikkelit