Muutosten kiihtyvä vauhti muokkaa nykyisiä työtehtäviä ja hävittää perinteisiä ammattiryhmiä. Toisaalta tämä liiketila synnyttää uusia mahdollisuuksia ja uusia työtehtäviä.

Hiilijalanjäljen asiantuntija

Esimerkiksi käsitys, että 2000-luvun alussa suoritettu yliopistotutkinto insinööritieteistä kantaa eläkeikään asti, ei ikävä kyllä estä työelämän rattaista putoamista. Tämän päivän tilanne on sellainen, jossa työ ja kouluttautuminen työn ohella ovat osa normaalia arkipäivää.

Tulevaisuudessa oppimisen siis tulisi olla jatkuvaa. Opiskelun tarkkaa sisältöä ja määrää on vaikea määritellä tarkasti ennakkoon. Tähän liittyy myös Risto Siilasmaan ja Rasmus Roihan ajatus siitä, että tutkinnoista pitäisikin tehdä määräaikaisia (Siilasmaa & Roiha 2019). Jatkuvan koulutuksen tarve vaikuttaa meihin kaikkiin ja tulee olemaan keskeisempää kuin vielä uskommekaan.

Hiilijalanjäljen asiantuntijan koulutus

Omalla kohdallani työelämässä pärjääminen on vaatinut jatkuvaa kouluttautumista. Tällä hetkellä maailma ja työelämä vaatii ympäristö- ja vastuullisuusasioiden laajempaa ymmärtämistä. Tätä tarvetta varten päivitän tietoja ja taitojani Suomen ympäristöopisto Syklin Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija -koulutuksessa.
Vähähiilisyyskoulutus perehdyttää organisaation hiilijalanjälkeen, sen muodostumiseen, laskentaan ja kustannustehokkaiden päästövähennyspolkujen tunnistamiseen. Koulutuksen myötä opin laatimaan ja tulkitsemaan erilaisia päästövähennyslaskelmia.

Hiilijalanjäljen asiantuntijan koulutus

Jatkuva oppiminen on keskeistä, ja edellä mainitun kaltaisen lisäkoulutuksen nostaminen perustutkinnon rinnalle on järkevää sekä kannustettavaa. Erilaisista lyhyistä opintokokonaisuuksista koostuvilla koulutuksilla osaamista voi päivittää työpäivän lomassa sujuvasti arkea rikastuttaen.

Tähän loppuun vielä toteaisin, että henkilökohtaisella tasolla Lean-ajattelutavan omaksuminen on muokannut omaa ajatteluani jatkuvaa koulutusta kannustavaksi. Leanissa tavoitellaan jatkuvaa opiskelua ja uuden tutkimista. Se on myös johtamismielessä juuri sitä, mitä nyt työelämässä kaivataan. Se on osallistavaa, ihmistä kunnioittavaa ja valmentavaa johtamista.

Jatkuva oppiminen ja ihmisen huomioiminen Lean-tavalla ajatella mahdollistaa inhimillisen kukoistuksen!
Aiheesta lisää työelämäprofessori Lauri Järvilehdon selvityksessä jatkuvan oppimisen haasteista ja ratkaisuista teknologiateollisuuden näkökulmasta.

Samankaltaiset artikkelit