Tahtiaika (Takt time)

Tahtiaika on aika, joka pitäisi kulua komponentin tuottamiseen yhteen lopputuotteeseen. Tahtiaika perustuu kuukausittaiseen tuotannon suunnitteluun. Päivittäin käytettävissä olevan ajan oletetaan olevan 100 % säännöllisestä työajasta. Tahtiaika pitää tuotannon aikataulussa. Tahtiaika = Käytettävissä oleva työaika / tilattujen tuotteiden lukumäärä.

Työntöohjaus

Työntöohjaus on tuotannon ohjauksen muoto, jossa tuotteita valmistetaan riippumatta siitä, onko asiakastilausta jo olemassa. Valmistetut tuotteet menevät varastoon, josta ne aikanaan toimitetaan asiakkaille.

Virtaustehokkuus

Virtaustehokkuus mittaa toimintaa asiakasnäkökulmasta. Virtauksen tehokkuutta mitataan toiminnan läpimenoajalla. Sitä voidaan parantaa rakentamalla oma kapasiteetti vastaamaan asiakaskysyntää ja sen vaihtelua. Sitä ylläpidetään säätämällä omaa kapasiteettia niin, että saatavuus pysyy tavoitteessa.