5S

5S on käytännön työkalu, jolla huolehditaan siisteyden ja järjestyksen kehittämisestä sekä ylläpitämisestä. 5S:n tarkoituksena on luoda kurinalainen, visuaalinen, siisti ja hyvin järjestelty työympäristö. 5S koostuu viidestä eri osa-alueesta, joilla pyritään poistamaan hukkaa ja vähentämään arvoa tuottamatonta toimintaa. Viisi s-kirjainta tulevat japanin kielen sanoista Seiri (lajittele), Seiton (sijoita), Seiso (siivoa ja puhdista), Seketsu (standardoi) ja Shitsuke (säilytä).

A3

Strukturoitu ja standardoitu jatkuvan kehittämisen työkalu ongelman ratkaisemiseen ja raportoimiseen. A3 perustuu PDCA (plan-do-check-act) -ajatteluun. A3:seen kuuluu otsikko, taustatieto, tavoitteet, nykytila, analyysit, suunnitelma, vastuuhenkilöt ja aikataulu.

Andon

Andon on signaali, ääni- tai valomerkki tai vastaava joka muodostetaan, kun kohdataan poikkeama, kuten työkalun tai koneen hajoaminen, virheellinen tarvike, tarvikkeiden puutuminen, virhe joka pitää korjata tai vastaava. Andonin avulla voidaan myös pyytää apua muilta, jotta prosessi ei pysähtyisi.

Arvovirta

Arvovirta muodostuu kaikista niistä toimenpiteistä, jotka tarvitaan tuotteen tai palvelun toimittamiseksi asiakkaalle. Arvovirtaan kuuluu sekä arvoa lisääviä ja arvoa lisäämättömiä aktiviteetteja.

Asetusaika

Asetusaika on aika, joka tarvitaan välineen, koneen tai prosessin valmistelemiseen, ennen kuin ollaan valmiita aloittamaan uuden tuotteen/palvelun tekeminen.

Autonomaatio

Autonomaatio on käännös japaninkielisestä termistä ”Jidoka”. Sillä tarkoitetaan inhimillisen älyn kytkemistä koneeseen, joka pysähtyy mikäli ongelmia esiintyy.