Arkistot: Glossary

5S

5S on käytännön työkalu, jolla huolehditaan siisteyden ja järjestyksen kehittämisestä sekä ylläpitämisestä. 5S:n tarkoituksena on luoda kurinalainen, visuaalinen, siisti ja hyvin järjestelty työympäristö. 5S koostuu viidestä eri osa-alueesta, joilla pyritään poistamaan hukkaa ja vähentämään arvoa tuottamatonta toimintaa. Viisi s-kirjainta tulevat japanin kielen sanoista Seiri (lajittele), Seiton (sijoita), Seiso (siivoa ja puhdista), Seketsu (standardoi) ja Shitsuke …

5S Lue lisää »

A3

Strukturoitu ja standardoitu jatkuvan kehittämisen työkalu ongelman ratkaisemiseen ja raportoimiseen. A3 perustuu PDCA (plan-do-check-act) -ajatteluun. A3:seen kuuluu otsikko, taustatieto, tavoitteet, nykytila, analyysit, suunnitelma, vastuuhenkilöt ja aikataulu.

Andon

Andon on signaali, ääni- tai valomerkki tai vastaava joka muodostetaan, kun kohdataan poikkeama, kuten työkalun tai koneen hajoaminen, virheellinen tarvike, tarvikkeiden puutuminen, virhe joka pitää korjata tai vastaava. Andonin avulla voidaan myös pyytää apua muilta, jotta prosessi ei pysähtyisi.

Arvoa lisäämätön toiminta – hukka

Toiminnot, jotka eivät asiakkaan näkökulmasta lisää lopputuotteen arvoa esimerkiksi muotoilun, toiminnallisuuden tai ominaisuuksien muodossa. Arvoa lisäämättömiä aktiviteetteja ovat varastointi, kuljettaminen, jonottaminen, käsittely, koneiden korjaaminen jne.

Arvoa lisäävä toiminta

Asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna kaikki aktiviteetit, jotka muokkaavat tuotetta tai palvelua eteenpäin kohti sitä, mitä asiakas on tilannut.

Arvovirta

Arvovirta muodostuu kaikista niistä toimenpiteistä, jotka tarvitaan tuotteen tai palvelun toimittamiseksi asiakkaalle. Arvovirtaan kuuluu sekä arvoa lisääviä ja arvoa lisäämättömiä aktiviteetteja.

Arvovirtakuvaus – Value Stream Map

Arvovirtakuvaus on visuaalinen kuvaus miten materiaalit ja informaatio virtaa kohti asiakasta. Se sisältää laskelmat kokonaisläpimenoajasta ja arvoa lisäävästä ajasta. Arvovirtakuvaus tehdään yleensä kahtena versiona kuvaamaan sekä nykytilaa että tavoiteltua tilaa.

Asetusaika

Asetusaika on aika, joka tarvitaan välineen, koneen tai prosessin valmistelemiseen, ennen kuin ollaan valmiita aloittamaan uuden tuotteen/palvelun tekeminen.

Autonomaatio

Autonomaatio on käännös japaninkielisestä termistä ”Jidoka”. Sillä tarkoitetaan inhimillisen älyn kytkemistä koneeseen, joka pysähtyy mikäli ongelmia esiintyy.

Daily management (päivittäisjohtaminen)

Tyypillisesti päivittäin pidettävä lyhyt (5-15 minuuttia) pidettävä palaveri. Toteutetaan yleensä aamulla, lähiesimiehen vetämänä koko tiimin kesken. Sen tavoitteena on keskustella, mitä edellisenä päivänä on tapahtunut, sopeutua yllätyksiin, suunnitella päivän työt ja lopuksi palata töiden pariin. Tavoitteena on, että työpäivän kulku on suunniteltu hyvin.

Vieritä ylös

Tilaa uusimmat videot ja uutiset suoraan sähköpostiisi