Tuotetun hyödyn suhde panoksiin.

LEAN-sanaston sisällysluettelo