Yhden kappaleen virtaus on toimintafilosofia, joka perustuu tuotteen siirtymiseen yhdestä prosessivaiheesta toiseen ilman varastointeja tai eriksi kokoamista.

LEAN-sanaston sisällysluettelo