Jidoka

Jidokasta käytetään myös termiä autonomaatio. Siinä inhimillinen äly yhdistetään koneeseen, joka pysähtyy, kun ongelmia ilmenee. Jidoka viittaa kykyyn keskeyttää tuotanto ihmisvoimin tai koneellisesti mikäli ilmenee koneen toimintahäiriö, laatuvirhe tai muu vastaava. Jidoka auttaa estämään virheellisten suoritteiden pääsyn eteenpäin arvovirrassa, tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmia ja rakentamaan laatua tuotantoprosessiin.

Kaizen

Kaizen voidaan kääntää kahdesta japanin kielisestä termistä Kai – muutos ja Zen – hyvä. Kaizenit ovat keino jatkuvan parantamisen toteuttamiseen hukan eliminoimiseksi. Liittyy jatkuvaan parantamiseen, jossa hukkaa (Muda) eliminoidaan yksi kerrallaan mahdollisimman pienin kustannuksin. Kaizeneihin osallistuvat usein laajasti organisaation jäseniä, eivät pelkästään niihin erikoistuneet organisaatiokehittäjät.

Kanban

Kanban on japaninkielinen termi, joka tarkoittaa signaalia. Kanban liittyy visuaalisiin työkaluihin, jotka kuvaavat jonkun tarkasteltavan asian todellista tilaa. Sitä käytetään imujärjestelmässä signaloimaan, koska tuotannon tulisi alkaa. Kanbanin muoto voi vaihdella (kortit, taulut, valot, korit jne.).

KATA

Kehittämis-KATA on vakioitu käyttäytymismalli ongelmien tunnistamiseen ja kehittämistyön toteuttamiseen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen avulla jatkuvan parantamisen PDCA-syklin käytöstä tulee päivittäistä.

(JATKUU ALEMPANA SIVUA)

Muda

Hukka eli työ, joka ei lisää asiakkaan näkökulmasta tuotteen tai palvelun arvoa. Muda lisää kustannuksia.

Mura

Mura on työ, joka ei ole tasapainossa. Se liittyy prosessin laadun, kustannusten ja läpimenojen vaihteluun.