Tahtiaika on aika, joka pitäisi kulua komponentin tuottamiseen yhteen lopputuotteeseen. Tahtiaika perustuu kuukausittaiseen tuotannon suunnitteluun. Päivittäin käytettävissä olevan ajan oletetaan olevan 100 % säännöllisestä työajasta. Tahtiaika pitää tuotannon aikataulussa.

Tahtiaika = Käytettävissä oleva työaika / tilattujen tuotteiden lukumäärä.

LEAN-sanaston sisällysluettelo