Standardoitu työ liittyy työn organisointiin parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

LEAN-sanaston sisällysluettelo