Virtaustehokkuus mittaa toimintaa asiakasnäkökulmasta. Virtauksen tehokkuutta mitataan toiminnan läpimenoajalla. Sitä voidaan parantaa rakentamalla oma kapasiteetti vastaamaan asiakaskysyntää ja sen vaihtelua. Sitä ylläpidetään säätämällä omaa kapasiteettia niin, että saatavuus pysyy tavoitteessa.

LEAN-sanaston sisällysluettelo