Epäjärjestys tuotanto- tai toimistotyössä on tyypillinen työn tuottavuutta ja viihtyisyyttä haittaava tekijä. Tavaroiden, tiedon ja työvälineiden epäjärjestys johtuu usein yhdessä sovittujen sääntöjen puuttumisesta. Usein työpisteillä toteutetaankin suursiivouksia säännöllisin väliajoin, mutta tuloksista ei saada pysyviä.

Miten työtilat ja ympäristö sitten saataisiin pysymään koko ajan siistinä, tehokkaana ja turvallisena?

Ratkaisu on lean-filosofiaan kuuluvan 5S-menetelmän käyttöönotto. 5S-menetelmä sopii käytettäväksi lähes missä tahansa työympäristöissä.

Usein 5S onkin ensimmäinen askel kohti tuottavampaa toimintaa, korkeampaa työtyytyväisyyttä sekä parempaa työturvallisuutta.

Koulutus on erittäin käytännönläheinen!

Tutustu kursseihin:

Samankaltaiset artikkelit