Arkistot: Glossary

Gemba

Gemba on japania ja tarkoittaa todellista paikkaa. Gemballa tarkoitetaan työtapaa, jossa mennään tarkastelemaan ongelmaa käytännössä eli siellä missä se esiintyy

Gemba – Genchi Genbutsu

Mene ja tarkastele ongelmaa käytännössä siellä, missä se tapahtuu. Oletus on, että ongelma on nähtävä käytännössä ennen kuin se pystytään ratkaisemaan.

Heijunka

Heijunka tarkoittaa tasoitettua tuotantoa, jossa tuotantoa järjestetään niin, että tuotteiden eroavaisuuksista johtuvat vaihtelut tasoittuvat. Se on käytäntö, jonka mukaan valmistus tai palvelu tapahtuu joustavasti asiakaskysynnän mukaan. Heijunka siis liittyy työn määrän säätelyyn tuotantosuunnitelmassa, ja se luo kyvyn tuottaa asioita juuri oikeaan aikaan. Toisin sanoen prosessi ei tuota vain yhtä tiettyä tuotetta/palvelua päivä tai viikko kerrallaan, vaan pystyy vaihtamaan tuotetta tarpeen ja tilausten mukaan.

Hoshin Kanri

Hoshin Kanri on johtamista ja toteuttamista lean-johdetussa organisaatiossa. Strategian toteuttaminen varmistetaan keskittymällä tärkeimpien tavoitteiden saavuttamiseen. Prosesseissa määritellään läpimurtoprojektit, joiden avulla päästään toiminnassa uudelle korkeammalle tasolle. Läpimurtoprojektien tuloksia seurataan kuukausitasolla. Hoshin – kompassin neula, suunta. Kanri – johtaminen, kontrolli.

Hukka

Kaikki mikä ei lisää arvoa lopputuotteeseen tai palveluun asiakkaan näkökulmasta. Aktiviteetti, josta asiakas ei haluaisi maksaa, jos tietäisi että sitä tehdään. Hukka voidaan ryhmitellä kahdeksaan alaluokkaan.

Imuohjaus

Imuohjaus on tuotannon ohjauksen muoto, jossa tuotteita valmistetaan vain, jos asiakkaat tai seuraava prosessivaihe niitä tilaavat.

Ishikawa-diagram (=kalanruotokaavio)

Kalanruotokaavio (Ishikawa-diagram) on laatujohtamisen ja prosessinkehittämisen työkalu, jota käytetään usein ryhmätyön apuvälineenä.

Jatkuva parantaminen

Jatkuvan parantamisen käytännön pyrkimyksenä tehdä asiat paremmin, nopeammin, tuottavammin tai halvemmalla.

Jatkuva virtaus

Tavarat tai puolivalmisteet liikkuvat tuotantojärjestelmässä ilman, että niitä varastoidaan prosessin aikana tai että niitä kootaan yhteen tuotantoeriksi.

Vieritä ylös

Tilaa ilmainen nykytilakartoitus

Lähetä alla oleva lomake ja olen Sinuun yhteydessä pikimmiten.