Gemba

Gemba on japania ja tarkoittaa todellista paikkaa. Gemballa tarkoitetaan työtapaa, jossa mennään tarkastelemaan ongelmaa käytännössä eli siellä missä se esiintyy

Heijunka

Heijunka tarkoittaa tasoitettua tuotantoa, jossa tuotantoa järjestetään niin, että tuotteiden eroavaisuuksista johtuvat vaihtelut tasoittuvat. Se on käytäntö, jonka mukaan valmistus tai palvelu tapahtuu joustavasti asiakaskysynnän mukaan. Heijunka siis liittyy työn määrän säätelyyn tuotantosuunnitelmassa, ja se luo kyvyn tuottaa asioita juuri oikeaan aikaan. Toisin sanoen prosessi ei tuota vain yhtä tiettyä tuotetta/palvelua päivä tai viikko kerrallaan, vaan pystyy vaihtamaan tuotetta tarpeen ja tilausten mukaan.

Hoshin Kanri

Hoshin Kanri on johtamista ja toteuttamista lean-johdetussa organisaatiossa. Strategian toteuttaminen varmistetaan keskittymällä tärkeimpien tavoitteiden saavuttamiseen. Prosesseissa määritellään läpimurtoprojektit, joiden avulla päästään toiminnassa uudelle korkeammalle tasolle. Läpimurtoprojektien tuloksia seurataan kuukausitasolla. Hoshin – kompassin neula, suunta. Kanri – johtaminen, kontrolli.

Hukka

Kaikki mikä ei lisää arvoa lopputuotteeseen tai palveluun asiakkaan näkökulmasta. Aktiviteetti, josta asiakas ei haluaisi maksaa, jos tietäisi että sitä tehdään. Hukka voidaan ryhmitellä kahdeksaan alaluokkaan.