Kalanruotokaavio (Ishikawa-diagram) on laatujohtamisen ja prosessinkehittämisen työkalu, jota käytetään usein ryhmätyön apuvälineenä.

LEAN-sanaston sisällysluettelo