Hoshin Kanri on johtamista ja toteuttamista lean-johdetussa organisaatiossa. Strategian toteuttaminen varmistetaan keskittymällä tärkeimpien tavoitteiden saavuttamiseen. Prosesseissa määritellään läpimurtoprojektit, joiden avulla päästään toiminnassa uudelle korkeammalle tasolle. Läpimurtoprojektien tuloksia seurataan kuukausitasolla.

Hoshin – kompassin neula, suunta. Kanri – johtaminen, kontrolli.

LEAN-sanaston sisällysluettelo