Ennakoiva huolto pyrkii varmistamaan, että tuotantolaitteet ovat luotettavasti työntekijöiden käytettävissä, jotta koneiden rikkoontumiselta tai koneista aiheutuvista laatuvirheiltä vältytään.

LEAN-sanaston sisällysluettelo