Kaikki mikä ei lisää arvoa lopputuotteeseen tai palveluun asiakkaan näkökulmasta. Aktiviteetti, josta asiakas ei haluaisi maksaa, jos tietäisi että sitä tehdään. Hukka voidaan ryhmitellä kahdeksaan alaluokkaan.

LEAN-sanaston sisällysluettelo