Gemba on japania ja tarkoittaa todellista paikkaa. Gemballa tarkoitetaan työtapaa, jossa mennään tarkastelemaan ongelmaa käytännössä eli siellä missä se esiintyy

LEAN-sanaston sisällysluettelo