Imuohjaus on tuotannon ohjauksen muoto, jossa tuotteita valmistetaan vain, jos asiakkaat tai seuraava prosessivaihe niitä tilaavat.

LEAN-sanaston sisällysluettelo