Pysyvän korjauksen saavuttamiseksi on tunnistettava virheen mahdollistanut perussyy. Perussyyn poistaminen estää virheen toistumisen.

LEAN-sanaston sisällysluettelo