Hukka eli työ, joka ei lisää asiakkaan näkökulmasta tuotteen tai palvelun arvoa. Muda lisää kustannuksia.

LEAN-sanaston sisällysluettelo