Kehittämis-KATA on vakioitu käyttäytymismalli ongelmien tunnistamiseen ja kehittämistyön toteuttamiseen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen avulla jatkuvan parantamisen PDCA-syklin käytöstä tulee päivittäistä.

Kehittämis-KATAn vaiheet ovat seuraavat:

  1. Määrittele toiminnalle tahtotila (Pohjantähti)
  2. Tunnista nykytila
  3. Määrittele seuraava tavoitetila
  4. Etene kohti tavoitetilaa toteuttamalla nopeita, toistettuja PDCA-jaksoja, joiden aikana muutetaan yhtä asiaa kerrallaan.

Valmennus-KATA on vakioitu käyttäytymismalli ryhmien kehitystyön ohjaamiseen. Valmennus-KATA perustuu viiteen ohjaavaan kysymykseen.

  1. Mikä on tavoitetila?
  2. Mikä on tämän hetkinen tila?
  3. Mitä esteitä tavoitetilan saavuttamisen tiellä on? Mitä niistä olet nyt käsittelemässä?
  4. Mikä on seuraava askel ja mitä askeleelta odotetaan?
  5. Milloin voimme todeta mitä sen muutoksen tekemisestä opittiin?