Autonomaatio on käännös japaninkielisestä termistä ”Jidoka”. Sillä tarkoitetaan inhimillisen älyn kytkemistä koneeseen, joka pysähtyy mikäli ongelmia esiintyy.

LEAN-sanaston sisällysluettelo