Asetusaika on aika, joka tarvitaan välineen, koneen tai prosessin valmistelemiseen, ennen kuin ollaan valmiita aloittamaan uuden tuotteen/palvelun tekeminen.

LEAN-sanaston sisällysluettelo