Asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna kaikki aktiviteetit, jotka muokkaavat tuotetta tai palvelua eteenpäin kohti sitä, mitä asiakas on tilannut.

LEAN-sanaston sisällysluettelo