Strukturoitu ja standardoitu jatkuvan kehittämisen työkalu ongelman ratkaisemiseen ja raportoimiseen. A3 perustuu PDCA (plan-do-check-act) -ajatteluun. A3:seen kuuluu otsikko, taustatieto, tavoitteet, nykytila, analyysit, suunnitelma, vastuuhenkilöt ja aikataulu.

LEAN-sanaston sisällysluettelo