Resurssitehokkuus mittaa toimintaa tuottajan näkökulmasta. Resurssitehokkaassa toiminnassa tavoitellaan henkilökunnan, tuotantokoneiston tms. maksimaalista käyttöastetta ja se johtaa usein odotusajan pitenemiseen ja jonoihin.

LEAN-sanaston sisällysluettelo