Spagettidiagrammilla kuvataan työn kulussa esiintyvää kulkemista, noutoja ja kuljetuksia.

LEAN-sanaston sisällysluettelo