Menetelmä, jolla kehitetään toimintaa vaihtoaikojen pienentämiseksi. SMED on lyhennelmä sanoista Single Minute Exchange of Dies.

LEAN-sanaston sisällysluettelo