Kehittämisen kehä, jossa on neljä vaihetta (plan, do, check, act – suunnittele, testaa, arvioi, toteuta).

LEAN-sanaston sisällysluettelo