Käytäntö, jossa määritellään ratkaisut tunnistettuihin ongelmiin ja siten mahdollistetaan parannus- tai kehittämistoimenpiteet prosessin, tuotteen tai palvelun osalta. Ongelmanratkaisu voi perustua joko loogiseen päättelyyn tai luoviin ongelmanratkaisun menetelmiin ja joissain yhteyksissä myös niiden yhdistelyyn.

LEAN-sanaston sisällysluettelo