Poke Yokea hyödyntämällä pyritään estämän virheiden tekeminen. Se on laadunvarmistustyökalu, joita käytetään osana Jidoka-järjestelmää.

LEAN-sanaston sisällysluettelo